Teemat

Taattu turvallisuus

eukomissio

Suomi on maailman paras maa. Suomi on maailman vakain, vapain ja turvallisin maa, jossa elää maailman onnellisin kansa. Täällä on turvallista ja hyvä elää – pitäkäämme se sellaisena.

Säilytetään uskottava maanpuolustuskyky, pidetään poliisin ja muiden turvallisuusviranomaisten resurssit riittävinä. Ne eivät voi vaihdella suhdanteiden mukaan vaan niiden on oltava aina kunnossa.

Ulkopoliittisesti hyvät suhteet Venäjään ja länteen ovat edelleenkin erittäin tärkeitä, sekä turvallisuuden että talouden takia. Suomi on vientivetoinen maa. Ihmisten perusturvallisuudesta huolehtiminen on vahvuutemme ja näin sen pitää olla jatkossakin.

Vakaa talous

Suomen talous on pidettävä tasapainossa, velkaantumisen varaan ei voi elää. Työllisyyden parantaminen on talouden keskiössä; koulutus ja osaaminen on Suomen juttu. Vientiteollisuuden  kilpailukyvystä on huolehdittava. Yritystoiminnan edellytykset on turvattava, yrittäjyyden tukeminen on yhteiskuntamme kehittämisessä avainasemassa. Julkisen sektorin palvelurakenteita on uudistettava ja toimintojen tuloksellisuutta on parannettava.

Osaaminen kunniaan

Koulutusjärjestelmämme on yksi maailman parhaista ja suomalaiset ovat ehkä maailman osaavin kansa. Koulutusjärjestelmämme on kyettävä vastaamaan muuttuvan yhteiskunnan työelämän tarpeisiin myös tulevaisuudessa. Sivistys on kansamme turva. Osaamisella Suomi tulee pärjäämään myös tulevaisuudessa.

Kunnossa oleva talous ja turvallinen yhteiskunta ovat kivijalkamme ja osaamisella Suomi tulee pärjäämään jatkossakin kansainvälisessä kilvoittelussa.

Jusu