Seniorit on iloinen asia

Kuinka tuttua meille onkaan, että mummi hälytettiin lastenhoitoon ja vaari vie pojat kiekkotreeneihin kun itse on töissä. Seniorit ovat yhteiskunnassamme tärkeä voimavara, heillä on vahvaa kokemusta, tietotaitoa ja henkistä pääomaa. He tukevat yhteiskuntamme toimintoja kolmannen sektorin roolissa. Kuitenkin kolme ikääntynyttä neljästä kokee tulevansa kohdelluksi kolmannen luokan kansalaisena. Kyllä meidän tulee antaa senioreille se arvostus mikä heille kuuluu, kuunnella heitä ja puhua heidän asioistaan nykyistä avoimemmin.

Vanhuspalvelulaki tuli voimaan 2013. Sen tarkoituksena on turvata kaikille hyvä vanhuus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) seuraa sen toimeenpanoa. THL:n selvitysten mukaan iäkäs henkilö saa Jyväskylässä kiireelliset sosiaalipalvelut ja ei-kiireelliset selvästi muita kuntia paremmin.

Samoin odotusajat omaishoidon tuessa ja asunnon muutostöissä ovat muihin verrattuna selvästi parempia ja tehostettua palveluasumista on riittävästi.

Toisaalta kuntamme on kyselyn mukaan budjetoinut riittämättömästi rahaa yli 65-vuotiaille omaishoidon tarvitsijoille, ja omaishoitajien tukea ja palveluita on riittämättömästi. Ikääntyneelle suunnattua kotihoitoa on kohtuullisesti, ja kunnassamme on varauduttu ikäasumisen uusiin ratkaisuihin (palvelualuemallit, yhteisöllisen asumisen ratkaisut). Eli meillä on jo paljon hyvää, vaikkei asioista juuri puhuta, mutta kehittämistä jatkettava.

Suomalaiset elävät pidempään ja pysyvät terveenä kauemmin kuin koskaan aikaisemmin. Yli 65-vuotiaiden määrä Jyväskylässä oli vuosituhannen vaihteessa 15 % koko väestöstä. Nyt se on 17 % ja ennustetaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä 22 %:iin eli heitä on silloin 33 000.

Jyväskylän taloudessa on valoisin kevät pitkään aikaan. Saimme taloutemme tasapainoon ja maksamme velkaa pois. Väestön ikääntymisestä johtuva kulujen kasvu on kuitenkin suuri haaste tulevaisuudessa julkiselle taloudelle.

Otetaan siis jatkossa seniorit nykyistä paremmin huomioon ja pidetään he mukana. Henkisesti hyvinvoiva ihminen haluaa luonnollisesti pitää itsestään huolta ja hyvinvoiva vanhus on yhteiskunnalle syrjäytynyttä paljon edullisempi. Ennaltaehkäisevä toiminta on tärkeätä, tuetaan eläkejärjestöjen toimintaa. Pidetään heille kulttuuri- ja liikuntapalvelut, joukkoliikenne, kuntosalit ja uimahallit edullisina. Keksitään uusia toimintamuotoja; Huhtasuon senioritalon ja viereisen koulun yhteistyö on tästä oiva esimerkki. Pidetään seniorit iskussa!